GW PROJEKT to niewielka firma wykonawcza specjalizująca się od 2009 wyłącznie w budownictwie domów jednorodzinnych. Nasza rzetelność i zaufanie na rynku zbudowane zostało w oparciu o wieloletnie doświadczenia zawodowe właściciela firmy bezpośrednio nadzorującego każdy z realizowanych projektów - absolwenta Politechniki Śląskiej w Gliwicach, inżyniera budownictwa posiadającego stosowne uprawnienia budowlane i członkostwo Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa uprawniające do przygotowania projektów domów do pozwolenia na budowę i kierowania budowami w rozumienia wymogów Prawa Budowlanego.

Ważniejsze doświadczenia zawodowe właściciela kształtujące dzisiejszą firmę to:

- prowadzenie w latach 80-tych własnej prywatnej firmy budowlanej zatrudniającej ponad 100 pracowników

- w latach 1992-1997 praca w Exbud SA - w tym jako członek ścisłego zarządu Exbud SA i Dyrektor Oddziału Budownictwa - flagowej jednostki wykonawczej Exbudu zatrudniającej ponad 6000 pracowników - realizującej priorytetowe kontrakty tego okresu (Centra MAKRO, JELFA, modernizacje lotnisk w Tbilisi i Dniepropietrowsku, budowa sieci stacji STATOIL itp.)

- lata 1997 - 2002 współpraca z wiodącym biznesem stolicy - m.innymi zarządzanie spółkami zależnymi Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, zarządzanie dużymi inwestycjami deweloperskimi w Warszawie, Kielcach i Krakowie, doradztwo i obsługa inwestycji czołowych ludzi biznesu w kraju

- lata 1999-2008 najciekawsza przygoda biznesowa właściciela - w ramach własnej działalności (spółka z o.o.)- eksport na rynek USA obiektów architektury krajobrazu (landscaping). Realizacje architektonicznych konstrukcji stalowych dla czołowych deweloperów stanu NJ - obiekty zaprojektowane i wyprodukowane przez nas w kraju oraz zmontowane przez nas w USA - całość w oparciu o szkice architektoniczne amerykańskiego biura projektowania krajobrazu Melillo&Bauer. Przygoda niestety zakończona w konsekwencji relacji ekonomicznych wynikających z wartości dolara i kosztów produkcji w Polsce.

- lata 2009 - ...... czas szybko ucieka... młodzieńcza energia i wynikająca z tego możliwość działania w dużym biznesie stopniowo wygasa - nastał czas podjęcia spokojniejszego zajęcia dającego poczucie satysfakcji ze zgromadzonych doświadczeń zawodowych przenoszonych na potrzeby naszych Klientów. Wyspecjalizowaliśmy się w budowie domów jednorodzinnych dla niszowej grupy Klientów oczekujących pełnej profesjonalnej obsługi procesu inwestycyjnego nie angażującego ich czasu oraz problemów technicznych i organizacyjnych z tym związanych.

Satysfakcja dotychczasowych klientów i brak reklamacji to nasza najlepsza rekomendacja.

GW PROJEKT Grzegorz Walus