Jesteśmy jedną z niewielu firm na rynku kierujących swoja ofertę do specyficznego Klienta poszukującego zaufanego i samodzielnego wykonawcy który przejmie na siebie wszystkie problemy związane z procesem budowy domu. Nie podejmujemy zleceń w tzw. "budowie systemem gospodarczym" gdzie realizacja domu rozbita jest na kilka nie powiązanych ze sobą , najczęściej przypadkowych ekip wykonawczych skutkiem czego brak podmiotu odpowiedzialnego za jakość i spójność etapów robót, tempo prac, koszty i zobowiązania gwarancyjne.

W ramach kompleksowej oferty świadczonej naszym klientom zapewniamy:

- bezpłatne konsultacje techniczne na etapie wyboru działki i doboru projektu do posiadanej działki
- adaptację wybranego projektu i kompletację dokumentów dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę
- kompleksową realizację robót budowlanych własnymi doświadczonymi ekipami wykonawczymi
- na każdym etapie robót pełne zaopatrzenie budowy w niezbędne materiały i sprzęt bez angażowania Klienta w procesy logistyczne
- wykonanie robót specjalistycznych stanu deweloperskiego (instalacje elektryczne, instalacje CO i wod-kan, tynki maszynowe, wylewki) sprawdzonymi wieloletnią współpracą, zaufanymi branżowymi firmami podwykonawczymi
- wykonanie elementów zagospodarowania terenu własnymi ekipami wykonawczymi
- prowadzenie w cenie kontraktu kompleksowej obsługi procedur formalnych "kierownika budowy" zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego (nadzór techniczny i dziennik budowy)
- kompletacja i przygotowanie dokumentów do zgłoszenia budynku do użytkowania