Posiadamy działkę, wybraliśmy projekt, chcemy wprowadzić odrobinę zmian w projekcie i uzyskać dokumenty pozwalające na rozpoczęcie budowy. Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego uprawniona do tego osoba musi dokonać adaptacji projektu typowego oraz sporządzić projekt zagospodarowania działki. Dokumenty te są podstawą do dokonania zgłoszenia zamiaru budowy lub ubiegania się o pozwolenie na budowę.

W ramach kompleksowej usługi świadczonej naszym Klientom dokonujemy adaptacji projektu w zakresie wszystkich branż oraz przygotowujemy komplet dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia zamiaru budowy lub ubiegania się o pozwolenie na budowę

Aby przystąpić do adaptacji projektu musimy skompletować kilka dokumentów:
- zakupić projekt typowy wraz ze wskazaniem zgody projektanta na zamierzone przez nas zmiany w projekcie
- zlecić przygotowanie mapy do celów projektowych (geodeta)
- wystąpić do urzędu miasta lub gminy o wydanie imiennego wypisu i wyrysu Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki
- wystąpić do lokalnych dysponentów mediów o wydanie warunków technicznych przyłączenia działki w zakresie dostaw wody, odbioru ścieków, zasilania w energię elektryczną, dostaw gazu. Wystąpienia te wymagają kilku dokumentów pomocniczych które przygotowujemy naszym klientom

Koszty związane z pozyskaniem powyższych dokumentów są po stronie Klienta

Planując budowę domu trzeba pamiętać że działania związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę są czasochłonne (głównie z przyczyn proceduralnych w urzędach) i mogą trwać od trzech do pięciu miesięcy.