podejmując kompleksowe zlecenie budowy zaczynamy procedurami do pozwolenia na budowę, a kończymy kompletem dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia budynku do użytkowania.


Pracując z nami Klienci nie muszą się przejmować całą uciążliwą procedurą papierowo-formalną związaną z budową.

MY TO WSZYSTKO ZAŁATWIAMY.