Jak budując dom zaoszczędzić na podatkach ?


Specyfika naszego systemu podatkowego dla budownictwa rozróżnia dwie stawki podatku VAT
- jedna podstawowa (23%) związana z zakupem czegokolwiek co dotyczy budowy
- druga, ulgowa (8%) związana ze świadczeniem usług na rzecz budownictwa mieszkaniowego.

co to oznacza dla Klienta budującego z nami domek?

sporządzając kalkulację oferty cenowej uwzględniamy wszystkie ceny w stawkach netto, a wiec niższych o 23% od rzeczywistych cen płaconych dostawcom.

przykładowo dla budowy w stanie surowym otwartym przeciętnego domku o powierzchni ok 150 m2 koszt netto materiałów to ok. 100-120 tyś. złotych oznacza to że kupując je indywidualnie musimy u dostawcy zostawić dodatkowo minimum ok. 25 tyś. złotych podatku VAT.

Budując z nami na podstawie formalnie zawartej umowy i rozliczając się fakturami przez nas wystawionymi za wykonane kompleksowo roboty, a więc usługę z dostawami materiałów klient zapłaci nam za te same materiały tylko maksimum 10 tyś zł podatku VAT.
Wynika to z faktu że my za naszą usługę wycenioną w kalkulacji wg cen netto doliczamy do ceny sprzedaży stawkę VAT w wysokości tylko 8% a różnicę nadpłaty oddaje nam zgodnie z obowiązującymi przepisami urząd skarbowy. .

To tylko oszczędności na zakupie materiałów - a gdzie nasz stracony czas, koszty logistyki i wysiłek organizacyjny które budując indywidualnie musimy sami w organizację budowy włożyć ?